Selecteer een pagina

VEILIGHEIDSBELEID

UNI ISO 45001 Safety Management System-certificaat

Beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk

A.P.A. S.p.A. beschouwt gezondheid en veiligheid op het werk bij de uitvoering van haar activiteiten als een onmisbare en referentiewaarde van haar bedrijf en haar ontwikkeling, en verbindt zich concreet:

 • het doel nastreven van nul ongevallen door de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen om de gevaren uit te sluiten en de risico’s die ongevallen en beroepsziekten kunnen veroorzaken te verminderen;
 • de ontwikkeling bevorderen van een werkomgeving die het psychofysische welzijn van werknemers bevordert;
 • zorgen voor naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk en eventuele aanvullende voorschriften of ondertekende vrijwillige overeenkomsten
 • de maximale deelname van zijn werknemers en medewerkers aan preventie- en verbeteringsacties aanmoedigen, waarbij alle bedrijfsniveaus betrokken zijn;
 • zorgen voor adequate communicatie en samenwerking met externe belanghebbenden;
 • een constante verbetering van de efficientie van het systeem te vervolgen, zodoende de verbetering van de prestaties betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen;

Door de toepassing van een arbomanagementsysteem dat voldoet aan de vereisten van de UNI ISO 45001-norm, streeft het management van APA S.p.A. naar het bereiken van specifieke doelstellingen gericht op:

 • het garanderen van de constante observatie van de wettelijke regelgeving en de toepasbare normen alsook van de eventuele niet-bindende overeenkomsten waaraan A.P.A. S.p.A. heeft besloten deel te nemen.
 • het verzekeren van de attente en constante identificatie en valutatie van alle risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de personen die werken bij en voor rekening van A.P.A. S.p.A.;
 • passende maatregelen vaststellen, plannen en uitvoeren om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te elimineren en, indien niet mogelijk, te verminderen
 • het defineren en realiseren van procedures en werkmethodes geschikt voor het garanderen van de veiligheid van de personen die werken bij en voor rekening van A.P.A. S.p.A.;
 • het garanderen van de efficientie, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de machines, het gereedschap, de infrastructuren en de gebruikte toestellen, hetzij beschouwende de technologische mogelijkheden beschikbaar op het moment van de aanschaf, hetzij garanderende de geschikte maatregelen voor de controle en het onderhoud;
 • het verkrijgen van de maximale collaboratie van het personeel om de werkveiligheid te verbeteren en optimaal te maken door activiteiten zoals communicatie, informatie, consultatie, participatie, formatie en surveillance;
 • het promoveren van een collaboratie en cooperatie met de leveranciers van produkten, activiteiten en diensten om de veiligheid op het werk te garanderen door middel van procedures van evaluatie, selectie, communicatie, informatie en surveillance;
 • het nauwkeurig beheren van ongevallen, verwondingen, noodsituaties en non-conformiteiten door de oorzaken te analyseren en corrigerende en verbeteringsmaatregelen te implementeren;
 • passende evaluatie- en controlesystemen aannemen voor het managementsysteem om de effectieve toepassing en voortdurende verbetering ervan te waarborgen

Het zoekproces van de constante verbetering kan alleen in gang gebracht worden door de partecipatie van de human resources aanwezig in het bedrijf. Hiervoor zijn alle organisatieniveaus eraan gehouden, zover het hun competentie is, wat voorgeschreven is door het Veiligheidssysteem van A.P.A. S.p.A. na te volgen.

Dit beleid is beschikbaar gemaakt aan alle onderdelen die ermee te maken hebben en verspreid aan al het personeel werkende voor en voor rekening van A.P.A. S.p.A.

De Algemene Direktie
Rev.01 – 16/11/2020

jQuery(document).ready(function( $ ){ });