Selecteer een pagina
APA en het Milieu
REACH & ROHS compliant
juni 1, 2021

• REACH:

De afkorting REACH, acroniem voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen (Registratie, Evaluatie, Autorisatie van chemische stoffen) is een verordening van de Europese Unie die sinds 2007 van kracht is.

Het doel van de REACH-verordening is het verbeteren van de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen risico’s van chemicaliën. Het bevordert ook alternatieve methoden voor dierproeven voor het beoordelen van de gevaren van chemicaliën.

REACH is van toepassing op alle chemische stoffen, zowel die gebruikt worden in industriële processen als die dagelijks gebruikt worden, zoals in schoonmaakmiddelen, kleding, interieur design, auto’s, wand- en vloerbekleding, decoraties en nog veel meer…

APA S.p.A. stelt de veiligheid van haar producten, de gezondheid van mensen en respect voor het milieu voorop. Om deze reden deelt en streeft het de doelstellingen na die zijn vastgelegd door de Europese REACH-verordening en zorgt het ervoor dat het nooit gevaarlijke “SVHC”-stoffen gebruikt.

APA S.p.A evalueert bij het ontwerpen van nieuwe producten zorgvuldig de gebruikte grondstoffen. Dankzij de continue investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling biedt A.P.A. S.p.A. haar klanten producten aan die veilig zijn voor mens en milieu.

 

Extra informatie:

De REACH-verordening bepaalt dat gevaarlijke stoffen die voor de gezondheid en het milieu zorgen baren, kunnen worden opgenomen in een regelgevingsproces dat ook kan worden afgesloten met een verbod op de stoffen zelf.
Stoffen die als zorgwekkend worden beschouwd (SVHC) zijn opgenomen in een lijst met de naam “Kandidatenlijst”. Voor het gebruik van deze stoffen in hoeveelheden groter dan 0,1% p/p. is het nodig voldoende informatie aan klanten te verstrekken over veilig gebruik en, in het geval dat deze stoffen worden gebruikt voor de productie van voorwerpen, ECHA op de hoogte te stellen (SCIP-kennisgeving).
De onderzoeken naar SVHC-stoffen kunnen leiden tot opname in “Bijlage XIV”, oftewel de lijst van stoffen waarvoor autorisatie door het Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA vereist is.
Indien de risico’s verbonden aan het gebruik van een stof onaanvaardbaar zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu, wordt deze opgenomen in Bijlage XVII en is het niet langer mogelijk deze op het Europese grondgebied op de markt te brengen of te gebruiken.

 

 

 

• ROHS:

De afkorting RoHS is het acroniem voor “Restriction of Hazardous Substances” (Beperking in het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen) en is een richtlijn van de Europese Gemeenschap die in 2011 is aangenomen.

Het definieert beperkingen op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die binnen de Europese Unie wordt vervaardigd of geïmporteerd.

Het belangrijkste gebruik bedoeld voor APA-producten is dat van materialen voor het maken van decoraties, reclamegrafieken, verpakking, interieurontwerp en kleding.

Ondanks de niet-toepasselijkheid in de strikte zin van de RoHS-richtlijn zorgt A.P.A. S.p.A. ervoor dat de stoffen die door deze verordening worden geïdentificeerd niet worden gebruikt in het productieproces.

 

Extra informatie:

In 2011 werd de “RoHS 2”-richtlijn uitgevaardigd die de oorspronkelijke richtlijn verving en die het bijwerken van chemicaliën mogelijk maakt, onder voorbehoud van beperkingen of vrijstellingen.
De richtlijn bepaalt dat de volgende stoffen niet worden gebruikt bij de productie van elektrische en elektronische apparatuur:

• Lood
• Kwik
• Cadmium
• Chroom zeswaardig (Chroom VI)
• Polybroombifenylen (PBB)
• Polybroomdifenylether (PBDE)
• Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) (0,1%)
• Benzibutylftalaat (BBP) (0,1%)
• Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
• Diisobutylftalaat (DIBP) (0,1%)

Share: