Selecteer een pagina

MILIEUBELEID

UNI EN ISO 14001 milieu managementsysteemcertificaat

Milieupolitiek

 

Het italiaanse bedrijf A.P.A. S.p.A., sinds 1978 op de markt, is gespecialiseerd in de vervaardiging van Cast films en andere zelfklevende folies voor plotters en digitale printmedia, die gebruikt worden in de grafische pubbliciteitssector.

Sinds haar vestiging heeft A.P.A. S.p.A. steeds het milieu goed voor ogen gehouden, en de attentie en het respekt voor het milieu in het gehele bedrijfsgebeuren heeft haar ertoe gebracht de volgende principes te aanvaarden:

 • ondersteuning van het concept “verantwoorde ontwikkeling” door eigen bedrijfsverantwoordelijkheid op zich te nemen ten opzichte van het milieu;
 • een geïntegreerde benadering realiseren voor wat betreft kwaliteit, milieu en veiligheid;
 • het milieu beschouwen als onscheidbaar aspect bij het nemen van strategische beslissingen.

Daarbij heeft A.P.A. de “Ecologische Conventie” met de gemeente Pessano con Bornago onderschreven om het milieu te verbeteren in het gebied waar het bedrijf gevestigd is.

 

Om al deze redenen heeft A.P.A. besloten een Systeem van Milieubeheer te implementeren conform de normen UNI EN ISO 14001 door het opstellen van deze Milieupolitiek waarbij zij de verplichting op zich neemt om:

 • de naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake het milieu, van de UNI EN ISO 14001 normen en de aanvullende vrijwillige eisen die de organisatie besluit om te onderschrijven;
 • zorgen voor een zorgvuldige en consistente identificatie, beoordeling en het beheer van de risico’s die verband houden met de milieu-aspecten en milieu-effecten;
 • streven naar de continue verbetering van het milieubeheersysteem en de milieuprestaties.
 • implementeren training en betrokkenheid van het personeel: A.P.A. is van mening dat de verbetering van de eigen milieu verrichtingen sterk verbonden zijn aan het niveau van training en betrokkenheid van het eigen personeel; daarom promoot het constant individuele en collectieve training cursusses;
 • implementeren surveillance en controles: A.P.A., middels een attente controleplanning, metingen en constante surveillance, is geörienteerd op de optimalisatie van alle processen die betrekking kunnen hebben op het milieu, om tot een minimum de respectievelijke invloed te verlagen alsook ter verbetering van de efficientie in de behandeling en ter voorkoming van ongelukken.

 

In het kader van de voortdurende verbetering van haar prestaties op milieugebied stelt A.P.A. zich de volgende doeleinden:

 

 • Emissie in de afmosfeer: A.P.A. garandeert een constante controle van de eigen emissies in de atmosfeer in naleving van de wettelijke verplichtingen en het gebruik van de beste technologie beschikbaar voor het verlagen en beperken van de emissies in de atmosfeer;
 • Gevaarlijke stoffen: A.P.A. is steeds attent op de juiste behering van de stoffen en chemische preparaten en is verder betrokken in het zoeken naar eco-verenigbare producten die geen schadelijk effect op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. A.P.A. garandeert ook de communicatie aan haar klanten betreffende de corrispondentie van haar produkten voor wat vereist is van de europese regelgeving;
 • Afval: A.P.A. is betrokken in de juiste behandeling en verwerking van afvalprodukten, en garandeerd de maximale scheiding, vermindering van de produktie-resten en hergebruik. A.P.A. bevordert verder ook de juiste behandeling van het prudukt aan het einde van het bestaan middels een correcte informatie van de klant teneinde vormen van hergebruik en recycling te bevorderen;
 • Verbruik en energie-bronnen: A.P.A. is constant betrokken in de verlaging van het energieverbruik en de natuurlijke bronnen door een doorlopende controle en het bevorderen van technologie die een optimale energie-efficientie garanderen;

 

De Algemene Direktie verzekert de maximale verspreiding van deze politiek hetzij in het bedrijf alsook bij alle betrokkene externe onderdelen.

 

Rev.6 del 15/03/2019

De Algemene Directie

 

jQuery(document).ready(function( $ ){ });