Selecteer een pagina

DUURZAAMHEID: NATUURLIJKE HULPBRONNEN

DOELSTELLINGEN EN
BEHAALDE RESULTATEN

NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Het zoeken naar oplossingen voor efficiëntie en de reductie van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen is een sterk gevoeld doel binnen de organisatie geweest.

Innovaties in installaties, procesanalyses en productie-efficiëntieverbeteringen zijn slechts enkele van de strategieën die de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd en die hebben geleid tot een substantiële vermindering van het verbruik van methaan en elektriciteit.

* Waarden verwijzen naar het jaar 2023 in vergelijking met 2017
in relatie tot productievolumes

Methaanverbruik
 

 • 12%
 • 10%
 • 8%
 • 6%
 • 4%
 • 2%
 • 0%
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Elektriciteitsverbruik
 

 • 15%
 • 12.5%
 • 10%
 • 7.5%
 • 5%
 • 2.5%
 • 0%
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Een van de belangrijkste projecten die tot nog meer opwindende resultaten zal leiden, was de installatie van een fotovoltaïsche installatie van meer dan 600kWp. De energie die door dit systeem wordt geproduceerd, wordt beheerd via intelligente industriële domotica in de hoofdvestiging van Pessano con Bornago.

De energie die in de vestiging van Gorgonzola – APA 2 wordt gebruikt, komt ook 100% uit hernieuwbare bronnen.

Water is een hulpbron die niet wordt gebruikt in onze productieprocessen. Het enige gebruik is voor civiele doeleinden en de irrigatie van de bedrijfsgroenzones.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN