Selecteer een pagina

DUURZAAMHEID: AFVAL

DOELSTELLINGEN EN
BEHAALDE RESULTATEN

AFVAL

Verminderen, recyclen en hergebruiken zijn de drie principes voor afvalbeheer bij APA die hebben geleid tot de volgende prestaties:

1) Met hergebruik worden die processen bedoeld die de hergebruik van afval mogelijk maken dat kan worden omgezet in nieuwe producten of gebruikt als brandstofbron, waardoor andere natuurlijke hulpbronnen worden vervangen.
2) Met recyclen wordt het proces bedoeld dat het hergebruik van afval mogelijk maakt dat kan worden omgezet in nieuwe producten.
3) In verhouding tot het afval dat in het jaar 2017 is geproduceerd.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN