Selecteer een pagina

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

De verkopen gedaan door A.P.A. SpA zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De klant moet vooraf aan het bestellen van het product kennis genomen hebben van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de technische gegevens van het product, te bezichtigen op de website www.apaspa.com, om de geschiktheid van het product te bepalen voor de uitvoering van het werk. Derhalve, met de verstrekking van de bestelling, verklaart de klant de Verkoopvoorwaarden en de technische gegevens van het product te kennen.

 

1. Bestellingen

Bestellingen worden door A.P.A. SpA vrijblijvend geaccepteerd qua datum van levering en hoeveelheden. Geadviseerd wordt bestellingen altijd schriftelijk te sturen. De minimale orderwaarde is € 150.

Bijdrage transportkosten (geldig voor koeriers goedgekeurd door A.P.A. S.p.A.)

 Bedrag van de bestelling  van € 150,00 tot € 200,00  vanaf € 200,00
 Kosten  € 23,00  geen verzendkosten

 

2. Verzendingen

De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien goederen franko verstuurd worden. De zendingen worden verstuurd door verzendbedrijven aangegeven aan de koper: het bedrijf A.P.A. SpA reserveert zich de keuze van de vervoerder, en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De levering is voltooid met de levering van goederen aan de vervoerder. A.P.A. SpA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste tarieven gehanteerd door de vervoerder en die zich hoe dan ook hebben voorgedaan. Het is niet mogelijk claims in te dienen voor vertragingen of fouten veroorzaakt bij het transport. Bij het ontbreken van andere aanwijzingen worden de goederen niet verzekerd voor het vervoer. Op bestelde hoeveelheden behoudt A.P.A SpA zich het recht voor om 20% meer of minder te leveren.

 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk meegedeeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, franco magazijn, verpakking inbegrepen. De geldende prijzen zijn die van de A.P.A. prijslijst op het moment van levering, dus de prijzen eventueel vermeld in de bestelling hebben altijd een louter indicatieve waarde. De betaling van de eerste levering is strikt op vooruitbetaling. De betalingsvoorwaarden zullen worden vermeld in de factuur. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden voldaan, heeft het bedrijf A.P.A. het recht om verdere leveringen op te schorten en rente en incassokosten te berekenen. De betaling van de goederen kan niet worden uitgesteld om welke reden dan ook, zelfs in het geval van een geschil.

 

4. Leveringsvoorwaarden

Levertermijnen die eventueel in de bestelling vermeld zijn, gelden bij benadering. Overschrijding daarvan geeft geen recht op schadevergoeding, dan wel op ontbinding van de gesloten overeenkomst.

 

5. Garanties en reclames

De materialen van A.P.A. zijn gegarandeerd op de afwezigheid van fabrieksfouten. Het bedrijf A.P.A. kann niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuist gebruik van de gezonden produkten (snijden, drukken, inkten, applicaties, andere bewerkingen, enz.), noch voor enig andere uitgave als gevolg van het gebruik ervan. De koper is verplicht om zorgvuldig de kenmerken en de kwaliteit van het product te onderzoeken en testen vooraf aan het gebruik, met het doel om de geschiktbaarheid te verificeren, en accepteert ieder risico’s of aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik ervan. In het geval van producten bestemd voor digitaal drukwerk moet dit onderzoek ook tests met de eigen printer en bijbehorende inkten en software bevangen. Alle vermelde waarden en technische gegevens zijn gebaseerd op tests die A.P.A. als betrouwbaar beoordeeld en moet worden beschouwd als typische waarden zonder garantie te vormen. Geen verkoper, agent of distributeur is bevoegd om andere gegevens te verspreiden dan de door A.P.A. commerciële directie verklaarde waarden. Om verbeteringen in te voeren kunnen alle producten gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Voor eventuele terugnames is het verplicht een retournummer te vragen.

 

6. Verantwoordelijkheid

A.P.A. SpA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. • Schade als gevolg van de levering van een andere hoeveelheid dan besteld;
  2. • Beschadiging of verlies van goederen voorgedaan tijdens het vervoer;
  3. • Schade of defecten van de goederen veroorzaakt door een handeling, nalatigheid of verzuim aan de zijde van de Klant of door derde partijen;
  4. • Schade als gevolg van fouten van goederen als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap, indien niet schriftelijk binnen 8 dagen na levering van de goederen betwist.

A.P.A. is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, zoals het werk nodig voor de renovatie van het grafische werk, de verliezen in verband met de productietijd, de kosten voor het verwijderen of opnieuw aanbrengen van de decoratie. A.P.A. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf A.P.A. kan niet, in geen geval, hoger zijn dan de waarde van de gebrekkige goederen, beschadigd of niet geleverd, berekend op basis van de prijzen op de desbetreffende factuur. A.P.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet vervullen van haar verplichtingen door redenen van overmacht (stakingen, ongevallen, rampen, enz.). In dergelijke gevallen heeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

 

7. Tolerantie en naden

Alle zelfklevende materialen worden geleverd met tolerantie van ± 2% op de lengte en breedte van de rol. De rollen kunnen lasnaden heben; deze zijn meestal gemarkeerd en zijn in het algemeen nooit meer dan één per rol.

 

8. Jurisdictie

Voor elk geschil geldt de rechtbank van Milaan. Met de verstrekking van een bestelling aan de verkoper geldt dat deze verkoopkondities stilzwijgend en zonder enig voorbehoud zijn geaccepteerd

 

BESTELLING: bestelling@apaspa.com

jQuery(document).ready(function( $ ){ });